Linie regularne

Rozkłady jazdy

Tomaszów Lubelski - Łaszczów - Nedeżow - Poturzyn - Wasylów Wielki - Tarnoszyn - Żurawce - Hrebenne - Ciotusza Nowa

Informacje

SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!


WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99 


Informacje od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 pod nr tel: 501378960, 84 664 35 99 oraz email wosgrzegorz@wp.pl.

Informujemy, że w cene biletu wkalkulowany jest bagaż podręczny (torebka, plecak) oraz jedna walizka podróżna. Kolejna sztuka bagażu płatna 25 zł. Pasażer przed odjazdem jest zobowiązany zgłosić zamiar przewiezienia większej liczby bagaży.

 

Bilety miesięczne

Bilety miesięczne do zakupienia w biurze na Kolonia Łaszczówka 82, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Oferujemy bilety miesięczne szkolne, studenckie dla osób niepełnosprawnych oraz pracownicze.
Informujemy, iż bilet miesięczny można zakupić do 15-tego dnia każdego miesiąca na dany miesiąc.

Rozkłady jazdy

SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!


WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99 

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!

Informacje od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 pod nr tel: 501378960, 84 664 35 99 oraz email wosgrzegorz@wp.pl.

Informujemy, że w cenę biletu wkalkulowany jest bagaż podręczny (torebka, plecak) oraz jedna walizka podróżna. Kolejna sztuka bagażu płatna 25 zł. Pasażer przed odjazdem jest zobowiązany zgłosić zamiar przewiezienia większej liczby bagaży.
 

Tomaszów Lubelski - Łaszczów

z Tomaszowa:
8:00A | 11:00A | 13:10A | 14:50S | 15:35AZ | 16:40A

z Górna:
8:05A | 11:05A | 13:15A | 14:55S | 15:43AZ | 16:45A

z Justynówki:
8:07A | 11:07A | 13:18A | 14:58S | 15:45AZ | 16:46A

z Przecinki:
-

z Podhorzec:
8:10A | 11:10A | 13:21A | 15:01S | 15:50AZ | 16:49A

z Typina:
8:13A | 11:13A | 13:23A | 15:03S | 15:56AZ | 16:52A

z Woli Gródeckiej:
8:18A | 11:18A | 13:28A | 15:08S | 16:03AZ | 16:58A

z Pienian:
8:21A | 11:21A | 13:33A | 15:27S | 16:06AZ | 17:01A

z Podlodowa:
8:24A | 11:24A | 13:34A | 15:29S | 16:09AZ | 17:04A

z Żernik:
8:28A | 11:28A | 13:37A | 15:33S | 16:13AZ | 17:08A

z Ratyczowa:
8:29A | 11:29A | 13:39A | 15:36S | 16:16AZ | 17:09A

z Zimna:
8:31A | 11:31A | 13:41A | 15:38S | 17:11A


A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)

S - kursuje w dni nauki szkolnej
W - dojeżdża tylko do Woli Gródeckiej
G - dojeżdzą do Gródka
Z - dojeżdża do Zimna

Tomaszów Lubelski - Nedeżów

z Tomaszowa:
11:35S | 15:10S

z Majdanku:
11:40S | 15:15S

z Justynówki:
11:43S | 15:18S

z Podhorzec:
11:46S | 15:21S

z Nowej Wsi:
11:51S | 15:26S

A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
S - Kursuje w dni nauki szkolnej

Tomaszów Lubelski - Poturzyn

z Tomaszowa:
8:00A | 12:00A | 14:50SP | 16:40A

z Werechań:
12:11A

z Justynówki:
8:08A | 15:00SP | 16:47A

z Podhorzec:
8:10A | 15:03SP | 16:51A

z Pawłówki:
15:07SP

z Józefówki:
12:15A | 15:10SP

z Grodysławic:
12:19A | 15:13SP

z Wólki Pukarzowskiej:
12:22A | 15:19SP

z Łaszczowa:
8:36A | 12:26A | 15:21SP | 17:16A

z Telatyna:
8:47A | 12:36A | 15:32SP | 17:26A

z Nowosiółek:
8:53A | 12:42A | 15:36SP | 17:30A

A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
P - kursuje przez Pawłówkę

Tomaszów Lubelski - Szczepiatyn przez Lubyczę Królewską

Tomaszów Lub. Armii Krajowej:
6:30AD | 7:40W | 9:23HT | 10:25MNS | 11:50AW | 13:23AT | 15:05AD | 15:50SW | 16:45A

Bełżec:
6:43AD | 7:55W | 9:38HT | 10:40MNS | 12:05AW | 13:38AT | 15:20AD | 16:05SW | 17:00A

Lubycza Królewska - Dworzec gł.:
6:52AD | 8:07W | 9:50HT | 10:52MNS | 12:17AW | 13:50AT | 15:31AD | 16:16SW | 17:12A

Ruda Żurawiecka:
6:56AD | 8:11W | 9:54HT | 10:56MNS | 12:21AW | 13:54AT | 15:35AD | 16:20SW | 17:16A

Machnów Stary:
7:01AD | 8:17W | 10:00HT | 11:02MNS | 12:27AW | 14:00AT | 15:41AD | 16:26SW | 17:22A

Machnów Nowy:
7:04AD | 8:21W | 10:04HT | 11:06MNS | 12:30AW | 14:04AT | 15:44AD | 16:29SW | 17:26A

Wierzbica:
12:34AW | 16:35SW

Dyniska Stare:
7:10AD | 10:10HT | 12:41AW | 14:12AT | 15:50AD | 16:42SW | 17:34A

Magdalenka:
10:13HT | 12:45AW | 14:16AT | 16:45SW | 17:37A

Tarnoszyn:
10:15HT | 12:49AW | 14:20AT | 16:49SW | 17:41A

Szczepiatyn:
12:50W | 16:50SW | 17:42A

A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piatku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
D - dojeżdża do Dynisk Starych
MN - dojeżdża  do Machnowa Nowego
T - dojeżdża do Tarnoszyna
W - przejeżdża przez Wierzbicę
K - dojeżdża do Krzewicy

Tomaszów Lubelski - Tarnoszyn i Machnówek przez Ulhówek

z Tomaszowa:
7:20AM | 9:50AM | 11:45AM | 14:20AM | 14:50ST | 16:00AR | 16:45M

z Chorążanki:
7:30AM | 9:58AM | 11:55AM | 14:30AM | 14:58ST | 16:08AR | 16:55M

z Wierszczycy II:
7:38AM | 10:06AM | 12:03AM | 14:38AM | 15:06ST | 16:15AR | 17:03M

z Wierszczycy IV:
7:41AM | 10:09AM | 12:06AM | 14:41AM | 15:09ST | 16:17AR | 17:06M

z Hubinka Kolonia:
7:50AM | 10:18AM | 12:15AM | 14:50AM | 15:18ST | 16:23AR | 17:15M

z Ulhówka:
7:57AM | 10:23AM | 12:22AM | 14:57AM | 15:25ST | 16:28AR | 17:22M

z Tarnoszyna:
10:32AM | 15:07AM

z Krzewicy:
8:07AM | 10:38AM | 12:32AM | 15:13AM | 17:33M

z Korczmina Os.:
8:09AM | 10:40AM | 12:40AM | 15:15AM | 17:35M

A - Kursuje od Ponaiedziałku do Piątku (dni robocze)
M - dojeżdża do Machnówka
T - dojeżdża do Tarnoszyna
R - dojeżdża do Rzeplina
S - Kursuje w dni nauki szkolnej

Tomaszów Lubelski - Żurawce przez Lubyczę Król.

z Tomaszowa:
6:00A | 11:15S | 14:25

z Bełżca:
6:14A | 11:29S | 14:39

z Lubyczy Królewska:
6:23A | 11:38S | 14:48A

z Zatyla:
11:40S | 14:50A

z Rudy Żurawieckiej:
11:42S | 14:52A

z Żurawiec:
11:45S | 14:55A

z Potok:
6:27A | 11:55S | 15:05A

A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
S - Kursuje w dni nauki szkolnej

Tomaszów Lubelski - Ciotusza Nowa - Łuszczacz - Róża

z Tomaszowa:
8:20A | 13:30A | 15:30S

z Łosińca:
8:33A | 13:43A | 15:43S

z Zawadek:
8:38A | 13:48A | 15:48S

z Kunek:
8:40A | 13:50A | 15:50S

z Ciotuszy Nowej:
8:46A | 13:56A | 15:56S

z Cioruszy Starej:
8:51A | 14:01A | 16:01S

z Łuszczacza:
8:56A | 14:06A | 16:06S

A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
S - Kursuje w dni nauki szkolnej

Tomaszów Lub. - Żerniki - Telatyn - Nowosiółki - Tomaszów Lub.

z Tomaszowa Lub.:
8:00 | 13:30

z Chorążanki:
8:10 | 13:40

z Wierszczycy:
8:18 | 13:48

z Łubcza:
8:24 | 13:54

z Ulhówka:
8:35 | 14:35

z Rzeplina:
8:39 | 14:31

z Radkowa:
8:45 | 14:25

z Nowosiółek:
8:50 | 14:20

z Telatyna:
8:55 | 14:15

z Rokitna:
9:02 | 14:05

z Żernik:
9:06 | 14:03

z Hubinka Kol.:
9:12 | 14:42

z Łubcza:
9:16 | 14:46

z Wierszczycy:
9:22 | 14:51

z Chorążanki:
9:30 | 15:00

Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)

logo.png

Adres Biura

Łaszczówka - Kolonia 82
22-600 Tomaszów Lubelski

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00

Kontakt Polska

Tel. biuro: +48 84 664 35 99
Tel. biuro: +48 501 378 960

Email: wosgrzegorz@wp.pl
www.wos-przewozy.pl